SRBIJA, BEOGRAD

Srpsko-francuski inovacioni forum

April 2024 – Palata Srbije

SRBIJA, BEOGRAD

Srpsko-francuski inovacioni forum

April 2024 – Palata Srbije

SRBIJA, BEOGRAD

Srpsko-francuski inovacioni forum

April 2024 – Palata Srbije

SRBIJA, BEOGRAD

Srpsko-francuski inovacioni forum

April 2024 – Palata Srbije

SRBIJA, BEOGRAD

Srpsko-francuski inovacioni forum

April 2024 – Palata Srbije

SRBIJA, BEOGRAD

Srpsko-francuski inovacioni forum

April 2024 – Palata Srbije

SRBIJA, BEOGRAD

Srpsko-francuski inovacioni forum

April 2024 – Palata Srbije

SRBIJA, BEOGRAD

Srpsko-francuski inovacioni forum

April 2024 – Palata Srbije

SRBIJA, BEOGRAD

Srpsko-francuski inovacioni forum

April 2024 – Palata Srbije

SRBIJA, BEOGRAD

Srpsko-francuski inovacioni forum

April 2024 – Palata Srbije

SRBIJA, BEOGRAD

Srpsko-francuski inovacioni forum

April 2024 – Palata Srbije

SRBIJA, BEOGRAD

Srpsko-francuski inovacioni forum

April 2024 – Palata Srbije

SRBIJA, BEOGRAD

Srpsko-francuski inovacioni forum

April 2024 – Palata Srbije

SRBIJA, BEOGRAD

Srpsko-francuski inovacioni forum

April 2024 – Palata Srbije

Francusko-srpska platforma za razmenu tehnološko-industrijskih znanja

Forum za inovacije Francuska-Srbija pokrenut je 2022. godine kako bi podstakao tematske razmene u skladu sa zajedničkim izazovima dve zemlje.

Forum za inovacije Francuska-Srbija pokrenut je 2022. godine kako bi podstakao tematske razmene u skladu sa zajedničkim izazovima dve zemlje.

U duhu deljenja najboljih praksi i znanja u odabranim oblastima od zajedničkog interesa za Francusku i Srbiju, preduzetnici i istraživači se sastaju na panelima kako bi informisali i razmenili mišljenja o svojim različitim vizijama upravljanja inovacijama. Na taj način, Forum za inovacije odgovara na potrebu promocije nauke, znanja i sposobnosti francusko-srpskog visokog obrazovanja, institucija i industrija.

Povodom foruma organizuje se hakaton sa našim partnerom Fondacijom Tempus kako bi se promovisao preduzetnički duh kod mladih.

Poslepodne nakon foruma, održava se Misija Francuska. To je jedinstvena inicijativa namenjena startapima na njihovoj „misiji otkrivanja tržišta“, pomažući im da poboljšaju svoj izvozni potencijal i pristup novim investicijama.

Tokom svih svojih izdanja, forum je pokrivao digitalizaciju industrijskih procesa, budućnost poljoprivrede i hrane, biotehnologije, veštačku inteligenciju i zelene tehnologije za borbu protiv klimatskih promena.

Konferencija

Program


  • Otvarajuća sesija u Palati Srbije– 4. april
  • Forum Inovacija- Roundtables moderirani Jelisavete Lazarević
  • Mission France: Završne sesije prezentacija za 12 finalista startapova
Otvarajuća sesija u Palati Srbije– 4. april

Registracija

09:30

Jelisaveta Lazarević, Potpredsednica FEFA i Alumni PIPA

Početak

09:55

Jelena Begović, Ministarka za nauku, tehnološki razvoj i inovacije (NITRA)

Otvaranje

10:00

Pierre Cochard, Ambasador Francuske

Govor

10:07

Marija Filipović-Ožegović, Generalna direktorka Fondacije Tempus

Govor

10:14


Ceremonija dodele nagrada pobednicima hakatona "zelene energije"

10:20

Benjamin David, Osnivač XSun

Ključni govor: aplikacije solarnih dronova

10:25


Pauza za kafu

11:00
Forum Inovacija- Roundtables moderirani Jelisavete Lazarević

Panel br.1 « Inovacija je mentalitet » Cilj: Podsticanje preduzetništva među istraživačima kroz valorizaciju istraživanja

Govornici:

● Anthony Schoofs, Rukovodilac inovacija i partnerstava za istraživanje i razvoj, INRIA
Sophia Antipolis: fokus na istraživanju i valorizaciji projekata sa privatnim sektorom

● Sanja Jeremić, Zamenica direktora Instituta za molekularnu genetiku i genetičko
inženjerstvo: partnerstva sa kompanijama za reciklažu otpada i proizvodnju zelene energije

● Mariana Tsymbrovska, izvršna direktorka KTO-a Univerziteta Floralis Grenoble Alpes:
fokus na partnerstvu za istraživanje i razvoj sa privatnim sektorom i osnivanje startapova

● DarkoĐorić, izvršni direktor MIND Grupe: mobilnost za robu i ljude

11:20 – 11:55


Panel br.2 « Od laboratorije do tržišta » Cilj: Promovisanje postojećih istraživačkih projekata i partnerstava sa privatnim sektorom

Govornici:

● Dragoljub Damljanović, rukovodilac kompanije Schneider Electric: fokus na partnerstvima
za istraživanje i razvoj sa laboratorijama

● Eric Feunteun, izvršni direktor za softver Republike Softver, fokus na inovativnim
partnerstvima u okviru zelene mobilnosti i energije

● Jérôme Giacomoni, izvršni direktor Grupe Aerophile: fokus na Para PM procesu
(elektrostatičke tehnologije) za smanjenje zagađenja vazduha u gradu

● Pavle Jovanov, Institut za hranu i tehnologiju (FINS) i dobitnik nagrade srpskog naučnog
fonda: fokus na programu protopower- valorizacija industrije prehrambenog otpada radi
pročišćavanja otpadnih voda

11:55 – 12:30


Panel br.3 « Naredni koraci» Cilj: Osvešćivanje inovativnih rešenja ili finansijskih alata koji mogu promovisati fransko-srpsku saradnju

Speakers:

● Ivana Vukašinović, v.d. pomoćnika ministra NITRA-e zadužena za međunarodne odnose i
evropsku integraciju / Nicolas Rabrenović, La French Tech Beograd i Edda.co: fokus na pozivima
Eureka

● Aurélie Simard, izvršna direktorka Pariskih eksperata Globalnog partnerstva za AI, INRIA

● Vladimir Popović, dekan Mašinskog fakulteta- Univerzitet u Beogradu: predstavljanje
srpske strategije e-mobilnosti i njenih prilika

● Clara Petitfils, odgovorna za inovacije i nove tehnologije u Ministarstvu Evrope i spoljnih
poslova Francuske

● Mladjen Stojanović, programski menadžer Fonda za inovacije Srbije

12:30 – 13:05


Ručak i umrežavanje

13:15 – 14:30
Mission France: Završne sesije prezentacija za 12 finalista startapova

Jelena Petrovic i François-Xavier Kowandy

Kratka prezentacija žirija

14:30


Prva sesija: Prezentacija 6 startapova

14:40


Pauza za kafu

15:28


Druga sesija: Prezentacija preostalih 6 startapova

15:43


Razmatranje žirija

16:31


Objavljivanje pobednika i fotografisanje promocije Misije Francuska 2024

17:00

Kompletan raspored

Upoznajte

Učesnike

Forum obogaćuju stručnjaci iz različitih oblasti, uključujući akademsku zajednicu, istraživački sektor i privatni sektor.
Otkrijte sve
https://sfif.rs/wp-content/uploads/2024/02/J.Begovic-1-1.jpg

Dr. Jelena

Begović


https://sfif.rs/wp-content/uploads/2024/02/SEMA-Cochard-1-1-1.jpg

Pierre

CochardPartneri


Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Zainteresovani da nam se

Pridružite?

Naš tim ce Vas kontaktirati radi razgovora o potencijalnoj saradnji.